Skattekontoen er fra og med den 2. september 2013 klar i TastSelv Erhverv. Men betal ikke virksomhedens gæld for tidligt, så kommer pengene retur.

Den ny skattekonto
Revisor laver momsopgørelsen og foretager indberetning. Revisor giver kunden besked på hvilket beløb, der skal afregnes i moms. Kunden foretager straks indbetalingen, så er den ting ude af verden. Men ak nej. Beløbet er betalt mere end 5 dage for tidligt, så SKAT tilbagebetaler kundens tilgodehavende. Derfor skal kunden nu igen afregne/betale moms.

SKAT / skattekontoen kan ikke håndtere, at man betaler for tidligt. Betaling må tidligst ske 5 dage før sidste rettidige betalingsdag. Dog er der den mulighed, hvis man absolut gerne vil betale tidligere, at man selv kan hæve beløbsgrænsen for udbetaling af virksomhedens tilgodehavende på skattekontoen.

Der sker automatisk udbetaling, såfremt virksomhedens tilgodehavende på skattekontoen udgør mere end 100 kr. Man kan så hæve den til 50.000 kr., hvis det er den moms, som man ønsker at betale for tidligt. Ønskes grænsen igen nedsat til 100 kr. eller et andet beløb, skal man selv ændre den igen.

Ønsker virksomheden frivilligt at indbetale aconto selskabsskat, skal det anføres, at der er tale om frivillig indbetaling, ellers ryger disse penge også retur til NemKontoen. Får man dem ikke indbetalt igen inden de gældende frister, betyder det yderligere tillæg/fradrag til selskabsskatten.

Det er ikke nemt at udvikle et sådant nyt system, der fungerer optimalt fra starten. Det er også kun 7 år siden, at loven om skattekontoen blev vedtaget!

Men der er ingen tvivl om, at skattekontoen er en god ide, som mange virksomheder vil blive glade for, når tingene fungerer.

Kilde: ReviTax