Skatteministeren har udsendt nedenstående pressemeddelelse vedrørende privatpersoners salg af deres bolig:

”I forbindelse med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 besluttede regeringen, at der skal moms på salg af fast ejendom fra 1. januar 2011. Men de nye regler gælder ikke for privatpersoners salg af deres bolig.

Det er ikke meningen, at almindelige danskere skal rammes af denne lov. Derfor kommer de nye momsregler ikke til at gælde for privates salg af deres egen bolig, siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

Reglerne kommer alene til at gælde for nye bygninger og byggegrunde og alene hvis der er tale om økonomisk virksomhed.

Fast ejendom, der kan sælges uden moms:

  • Privatpersoners salg af egen bolig eller sommerhus.
  • Privatpersoners frasalg af en byggegrund, som har været en del af den pågældendes private bolig.
  • Hvis en privatperson har købt en byggegrund for at bygge en ny bolig, men på grund af den økonomiske krise, skilsmisse eller andre bristede forudsætninger bliver nødt til at sælge grunden, vil salget heller ikke være omfattet af momspligt.

Hvis en privatperson ønsker at udstykke sin grund til adskillige byggegrunde med henblik på salg, så vil det bero på en konkret vurdering, om der skal betales moms.

– Vi har haft en bekendtgørelse og vejledning i høring. I den forbindelse har der været en del misforståelser og spørgsmål, som vi nu er i gang med at kigge på, siger Troels Lund Poulsen.”

Når man læser foranstående skal man bemærke, at ministeren taler om en grund, ens private bolig eller sommerhus. Ejer man mere end en grund m.m. så må man formode, at der skal afregnes moms.