Bliver et tilgodehavende forældet, ja så er pengene tabt, men hvad værre er, man kan IKKE fratrække tabet skattemæssigt eller momsmæssigt.

Vil man sikre sig sit tilgodehavende, så kræver det, at skyldneren skriver under på, at denne erkender gælden, eller du rejser kravet i byretten. Det er derfor meget vigtigt, at få sikret sit tilgodehavende.

Har debitor ikke mulighed for at betale, så kan man lave en afdragsordning, eller man kan indgå en aftale med debitor om delvis eftergivelse af mellemværendet, ja så har man både skattemæssigt og momsmæssigt fradrag for tabet.