Nu indføres der mulighed for lån af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms. Både obligatoriske og valgfri ordninger på vej.
 
Obligatorisk
Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 (hhv. 10/5 og 31/5) bliver udskudt med 4,5 måneder for alle virksomheder. Der bliver antageligt ikke mulighed for at til- eller fravælge ordningen. For store virksomheder betyder det, at de penge, der skulle være betalt 31. maj i år, nu skal betales 15. oktober i år. For de små og mellemstore virksomheder flyttes fristen fra 10. maj i år til 27. september i år.
Valgfrie ordninger
Virksomhederne får mulighed for at låne penge til at betale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i januar, februar og marts. Og ordningen udvides til at omfatte store virksomheder. Alle lån i ordningen skal tilbagebetales 1. februar 2022.
SMV’er kan optage et nyt rentefrit lån til moms. Lånet svarer til den moms, de skal betale 1. marts. Lånet er rentefrit, og pengene skal betales tilbage 1. februar 2022.
Skattekonto
Skatteministeren oplyser at loftet over skattekontoen ophæves (loftet er 100 mia. kr. i øjeblikket). Det er usikkert hvor længe loftet er højt eller fjernet (grænsen er 1. november 2021 i øjeblikket). Vi gætter på 1. februar 2022.
Eksempel
En virksomhed med 15 ansatte og en årlig lønsum på 5 mio. kr. (snitløn på 333 tkr. årligt), betaler ca. 150 tkr. månedligt. Fristen for betaling i maj, udskydes. Betaling skal ske 15.10.2021 (store virksomheder) eller 27.9.2021 (SMV).
En virksomhed med 15 ansatte og en årlig lønsum på 5 mio. kr. (snitløn på 333 tkr. årligt), kan låne ca. 500.000 kr. i a-skatteordningen for januar-marts. Lånet skal tilbagebetales 1. februar 2022.
En virksomhed med 15 mio. i omsætning, som skal betale moms 1. marts 2021 med fx 2.000.000, kan låne samme beløb rentefrit. Lånet skal tilbagebetales 1. februar 2022.
Det videre forløb
Det er indtil videre uvist hvordan man søger. Vi gætter på at det kommer til at foregå på virk.dk. fristerne for ansøgning er endnu ikke kendt.
 
Kilde: Faglig afdeling