Skatteministeriet har netop sendt et udkast til høring vedrørende fortolkningen af de ny momsregler vedrørende salg af fast ejendom, som blev vedtaget i forbindelsen med forårspakken 2009. Af udkastet fremgår det blandt andet:

 

– At privates salg af bygninger og byggegrunde relativt hurtigt kan blive omfattet af momspligten, jf. den nye affattelse af momsloven § 13, stk. 1, nr. 9. Der lægges op til, at momsreglerne skal følge de skattemæssige regler. Kan en ny bygning sælges skattefrit, så er transaktionen også momsfri.

– At støbningen af fundamentet til nye bygninger skal være færdigt i år, for at et efterfølgende salg i 2011 eller senere kan ske momsfrit.

– At en bygning anses for ny, hvis den sælges flere gange i løbet af de første 2 år, efter at ejendommen har været taget i brug.

– At vurderingsparameteret, med hensyn til hvorvidt væsentlige til- og ombygningsarbejder overstiger henholdsvis 25/50 procent, skal vurderes i forhold til den seneste ejendomsvurdering på færdiggørelsestidspunktet og ikke prisen på salgstidspunktet.

 

Bemærkninger

 

Revitax mener, at det er lidt sent i processen, at der lægges op til en meget restriktiv fortolkning af et vedtaget lovforslag fra maj måned 2009, som træder i kraft pr. 1. januar 2011.

SKAT og Skatteministeriet udvider begrebet økonomisk virksomhed meget vidt i relation til momsloven, hvorved privatpersoners enkeltstående salg af nye bygninger og byggegrunde efter 1. januar 2011 vil blive momspligtige.

SKAT og Skatteministeriet fortolker begrebet ”støbning af fundamentet” anderledes end tidligere udmeldinger i blandt andet SKM.2010.297 og SKM2010.298, hvorved mange påbegyndte byggerier i år vil blive momspligtige ved et salg i 2011 eller senere.

Udkastet er sendt i høring med frist den 5. oktober 2010.

Kilde: Revitax A/S