Rentefrit lån moms og lønsumsafgift
Generelt
Dette notat beskriver muligheden for et rentefrit lån fra staten fra maj 2020 til april 2021, som følge af coronavirus. Loven er p.t. ikke vedtaget, og der kan forekomme ændringer. Forslaget (L 175) forventes vedtaget den 30. april.
Ansøgning
Det fremgår endnu ikke hvor ansøgning skal foretages, eller hvornår ansøgninger forventes at kunne modtages.
Seneste frist for ansøgning er 15. juni 2020. Udbetaling sker i løbet af fem hverdage medmindre sagen udtages til kontrol.
Omfang
Man kan modtage lån i form af den moms, der er indbetalt 2. marts 2020. Denne vedrører afgiftsperioderne for andet halvår 2019 og fjerde kvartal 2019. Tilsvarende gælder lønsumsafgift, jf. nedenstående afsnit. Ordningen gælder alle brancher.
Tilbagebetaling skal ske senest 1. april 2021.
Hvilken lønsumsafgift?
Tilsvarende gælder lønsumsafgift for første kvartal 2020, samt en fjerdedel af lønsumsafgiften for overskuddet for indkomståret 2019 (kun for metode 4, som er fx sundhedsvirksomheder, personbefordring mv.).
Hvis der er ansatte, kan lånet udgøre den foreløbige opgørelse af lønsumsafgift for første kvartal 2020 (frist 15. april 2020). Hvis lønsumsafgift for overskud 2019 er indberettet, så 25% af dette.

Pengestrømmene
Udbetaling af lånet sker til skattekontoen. Det medfører at det kan blive nødvendigt at ændre udbetalingsgrænsen på skattekontoen, hvis Man vil have pengene over på sin bankkonto. Tilbagebetaling skal tilsvarende ske til skattekontoen.
Ordningen gælder ikke for…
Følgende virksomheder kan ikke deltage i ordningen:
1) er under konkursbehandling,
2) er under rekonstruktionsbehandling,
3) er under likvidation,
4) er under tvangsopløsning,
5) har stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11,
6) inden for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v. foreløbigt efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden,
7) har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289,
8) i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, medmindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om, at ejerskiftet er sket med henblik på at drive virksomheden videre (SKAT fastsætter krav til erklæringen),
9) ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte, eller
10) er offentlige institutioner
Revisors assistance
Der skal søges ved at virksomheden logger ind med sit NemID. Det vil sige at revisor ikke kan søge på kundens vegne. Revisor skal efterfølgende uploade sin erklæring før ansøgningen kan behandles.

Kilde: faglig afdeling.