Har du/I regnskabsafslutning pr. 31. december 2011 og er materialet endnu ikke afleveret til os, skal vi anmode om, at dette sker senest 20. april 2012. Såfremt du/I ikke kan nå at aflevere materialet inden denne dato, bedes du/I kontakte os af hensyn til tidsplanlægningen.

Klienter med kvartalsmoms:

Husk at udfylde debitor og kreditorlister pr. 31. marts 2012. Listerne kan downloades fra vores hjemmeside.

God påske:

Alle ønskes en god påske.