Med virkning fra 31. december 2010 ændres forældelsesfristen fra 5. til 3. år, på almindelige krav, som eksempelvis fakturakrav.

Hvis kravet efter de nye regler ville være forældet før 1. januar 2011, så skal kravet inddrives inden udgangen af 2010. Hvis ikke pengene er inddrevet eller sikret senest 31. december 2010, så er pengene tabt.

Vil man sikre sig sit tilgodehavende, så kræver det, at skyldneren skriver under på, at denne erkender gælden, eller du rejser kravet i byretten. Det er derfor meget vigtigt, at få sikret sit tilgodehavende inden 31. december 2010.