Rentefrit lån moms og lønsumsafgift
Generelt
Dette notat beskriver muligheden for et rentefrit lån fra staten fra maj 2020 til april 2021, som følge af coronavirus. Loven er p.t. ikke vedtaget, og der kan forekomme ændringer. Forslaget (L 175) forventes vedtaget den 30. april.
Ansøgning
Det fremgår endnu ikke hvor ansøgning skal foretages, eller hvornår ansøgninger forventes at kunne modtages.
Seneste frist for ansøgning er 15. juni 2020. Udbetaling sker i løbet af fem hverdage medmindre sagen udtages til kontrol.
Omfang
Man kan modtage lån i form af den moms, der er indbetalt 2. marts 2020. Denne vedrører afgiftsperioderne for andet halvår 2019 og fjerde kvartal 2019. Tilsvarende gælder lønsumsafgift, jf. nedenstående afsnit. Ordningen gælder alle brancher.
Tilbagebetaling skal ske senest 1. april 2021.
Hvilken lønsumsafgift?
Tilsvarende gælder lønsumsafgift for første kvartal 2020, samt en fjerdedel af lønsumsafgiften for overskuddet for indkomståret 2019 (kun for metode 4, som er fx sundhedsvirksomheder, personbefordring mv.).
Hvis der er ansatte, kan lånet udgøre den foreløbige opgørelse af lønsumsafgift for første kvartal 2020 (frist 15. april 2020). Hvis lønsumsafgift for overskud 2019 er indberettet, så 25% af dette.

Pengestrømmene
Udbetaling af lånet sker til skattekontoen. Det medfører at det kan blive nødvendigt at ændre udbetalingsgrænsen på skattekontoen, hvis Man vil have pengene over på sin bankkonto. Tilbagebetaling skal tilsvarende ske til skattekontoen.
Ordningen gælder ikke for…
Følgende virksomheder kan ikke deltage i ordningen:
1) er under konkursbehandling,
2) er under rekonstruktionsbehandling,
3) er under likvidation,
4) er under tvangsopløsning,
5) har stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11,
6) inden for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v. foreløbigt efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden,
7) har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289,
8) i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, medmindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om, at ejerskiftet er sket med henblik på at drive virksomheden videre (SKAT fastsætter krav til erklæringen),
9) ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte, eller
10) er offentlige institutioner
Revisors assistance
Der skal søges ved at virksomheden logger ind med sit NemID. Det vil sige at revisor ikke kan søge på kundens vegne. Revisor skal efterfølgende uploade sin erklæring før ansøgningen kan behandles.

Kilde: faglig afdeling.

Kære Kunder og forretningsforbindelse hos bp-revision

Nu er der åbnet op for ansøgning om faste omkostninger.

Der er link nedenfor.

Hos bp-revision er vi parate til at hjælpe med revisorerklæring som jeg vedlægges ansøgningen,

Ikke nuværende kunder kan sende en mail til bent@bprevision.dk, hvis man ønsker hjælp.

Der er ingen der skal være nervøse, vi er i kontakte med de fleste kunder allerede, og vi skal nok nå jer ALLE, men det tager tid.

I hører fra os.

Nu er der åbnet op for ansøgning:

Man søger for selvstændige her

Man søger for freelancere her

Ansøg om lønkompensation

Søg om kompensation for faste omkostninger

Rigtig god Påske til alle fra bp-revision, vore kontorer i Rønnede og Klippinge er bemandede fra tirsdag den 14. april 2020 kl. 08.00

Pas godt på jer selv og hinanden

Med venlig hilsen

Bent Pedersen
registreret revisor FSR

bp-revision ApS
registrerede revisorer FSR
danske revisorer
Råmosevej 11 A, 4672 Klippinge
Industrivej 2; 4683 Rønnede

Tlf. 56579547
Direkte tlf. 56562411
Skype direkte tlf. 36964841
Fax. 56579549

Kære kunde eller samarbejdspartner hos bp-revision!

Som følge af regeringens anbefalinger m.m., har vi vedtaget følgende forholdsregler hos bp-revision, som indtil videre er gældende fra tirsdag den 14. april 2020, til og med mandag den 10. maj 2020:

• Vi forsætter med at udføre vores arbejde, så vi forhåbentligt kan fastholde vores nuværende service over for vore kunder og forretningsforbindelser.
• Vores telefonomstilling vil åben igen tirsdag den 14. april.
• Halv medarbejderstyrke er bedt om at arbejde hjemme fra mens den anden halvdel arbejder på kontorerne. Det vil ske på skift.
• Ingen medarbejdere må have fysisk kontakt herunder møder med kunder eller samarbejdspartnere. Al kommunikation skal foregå pr. telefon, mail eller videomøder.
• Kontoret på Råmosevej 11 i Klippinge og Industrivej 2 i Rønnede vil have åbent igen, men fortsat ingen adgang for andre end personale.
• Alle er naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 56579547, direkte numre eller mail.
• Kunder og andre kan roligt aflevere materiale til os, dette kan forsat ske på Råmosevej 11, i det sorte skur til venstre for garage, dette skur tømmes flere gange dagligt.

Vi håber på jeres forståelse!

Alle møder vil fortsat blive afholdt pr. telefon eller som video møde.

RIGTIG GOD PÅSKE TIL ALLE!

Pas på hinanden derude!!!!!!!

Med venlig hilsen

Bent Pedersen
registreret revisor FSR

bp-revision ApS
registrerede revisorer FSR
danske revisorer
Råmosevej 11 A, 4672 Klippinge
Industrivej 2; 4683 Rønnede

Tlf. 56579547
Direkte tlf. 56562411
Fax. 56579549
Mail: bent@bprevision.dk