Nu indføres der mulighed for lån af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms. Både obligatoriske og valgfri ordninger på vej.
 
Obligatorisk
Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 (hhv. 10/5 og 31/5) bliver udskudt med 4,5 måneder for alle virksomheder. Der bliver antageligt ikke mulighed for at til- eller fravælge ordningen. For store virksomheder betyder det, at de penge, der skulle være betalt 31. maj i år, nu skal betales 15. oktober i år. For de små og mellemstore virksomheder flyttes fristen fra 10. maj i år til 27. september i år.
Valgfrie ordninger
Virksomhederne får mulighed for at låne penge til at betale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i januar, februar og marts. Og ordningen udvides til at omfatte store virksomheder. Alle lån i ordningen skal tilbagebetales 1. februar 2022.
SMV’er kan optage et nyt rentefrit lån til moms. Lånet svarer til den moms, de skal betale 1. marts. Lånet er rentefrit, og pengene skal betales tilbage 1. februar 2022.
Skattekonto
Skatteministeren oplyser at loftet over skattekontoen ophæves (loftet er 100 mia. kr. i øjeblikket). Det er usikkert hvor længe loftet er højt eller fjernet (grænsen er 1. november 2021 i øjeblikket). Vi gætter på 1. februar 2022.
Eksempel
En virksomhed med 15 ansatte og en årlig lønsum på 5 mio. kr. (snitløn på 333 tkr. årligt), betaler ca. 150 tkr. månedligt. Fristen for betaling i maj, udskydes. Betaling skal ske 15.10.2021 (store virksomheder) eller 27.9.2021 (SMV).
En virksomhed med 15 ansatte og en årlig lønsum på 5 mio. kr. (snitløn på 333 tkr. årligt), kan låne ca. 500.000 kr. i a-skatteordningen for januar-marts. Lånet skal tilbagebetales 1. februar 2022.
En virksomhed med 15 mio. i omsætning, som skal betale moms 1. marts 2021 med fx 2.000.000, kan låne samme beløb rentefrit. Lånet skal tilbagebetales 1. februar 2022.
Det videre forløb
Det er indtil videre uvist hvordan man søger. Vi gætter på at det kommer til at foregå på virk.dk. fristerne for ansøgning er endnu ikke kendt.
 
Kilde: Faglig afdeling

Der sker hele tiden ændringer, og Erhvervsstyrelsen administrerer ordningerne forskellige fra, hvad der står i bekendtgørelserne (frister for slutafregning), og derfor må man forvente ændringer i nedenstående.

Ordning

Periode

Ansøgningsfrist

Slutopgørelse

Omsætningskompensation, selvstændige

9.3.2020 – 8.7.2020

9.7.2020 – 31.8.2020

31.8.2020

30.11.2020

Bekendtgørelsen siger 8.12.2020

Erhvervsstyrelsen har meldt ud af det bliver 31.5.2021

Omsætningskompensation, selvstændige

9.12.2020 – 3.1.2021

Ikke fastlagt

Ikke fastlagt

Omsætningskompensation, sæsonafhængige selvstændige

1.5.2020 – 31.8.2020

31.10.2020

Bekendtgørelsen siger 8.2.2021

Erhvervsstyrelsen har meldt ud af det bliver 31.5.2021

Omsætningskompensation, selvstændige som er ramt af restriktioner

1.9.2020 – 31.10.2020

30.11.2020

Bekendtgørelsen siger 8.4.2021

Erhvervsstyrelsen har meldt ud af det bliver 31.5.2021

Omsætningskompensation, selvstændige i Nordjylland

6.11.2020 – 22.11.2020

Ikke fastlagt

Ikke fastlagt

Kompensation faste omkostninger

 

Man kan genansøge én gang for at:

  • forlænge kompensationsperiode fra tre til fire måneder
  • rette eller tilføje lukkeperiode
  • ændre forventede omsætning i kompensationsperioden
  • genberegne efter de nye regler om max kompensation og om underskud
  • dokumentere forventede faste omkostninger, som er blevet nedjusteret i sagsbehandlingen i første omgang
  • ansøge om omkostninger som i første omgang ikke var medtaget.

 

9.3.2020 – 8.7.2020

30.9.2020

Der er ikke defineret frist for genansøgninger

Bekendtgørelsen siger 8.12.2020

Erhvervsstyrelsen har meldt ud af det bliver 31.5.2021

Kompensation faste omkostninger

generel ordning

9.12.2020 – 3.1.2021

Ikke fastlagt

Ikke fastlagt

Kompensation faste omkostninger, restriktioner

9.7.2020 – 31.10.2020

1.2.2021

Bekendtgørelsen siger 8.4.2021

Kompensation faste omkostninger, grænselukning og udenrigsministeriets rejsevejledning

9.7.2020 – 31.8.2020

1.2.2021

Bekendtgørelsen siger 8.4.2021

Kompensation faste omkostninger light, ramt af restriktioner

19.8.2020 – 31.10.2020

1.2.2021

Bekendtgørelsen siger 8.4.2021

Kompensation faste omkostninger Nordjylland

6.11.2020 – 22.11.2020

Ikke fastlagt

Ikke fastlagt

Lønkompensation

9.3.2020 – 29.8.2020

14.11.2020

Bekendtgørelsen siger 6 måneder efter udløb af kompensationsperioden

Erhvervsstyrelsen har meldt ud af det bliver 31.5.2021 (åbner antageligt medio januar 2021)

Lønkompensation, generel ordning

9.12.2020 – 3.1.2021

Ikke fastlagt

Ikke fastlagt

Lønkompensation, restriktioner. Gælder virksomheder med forbud mod at holde åbent.

30.8.2020 – 5.11.2020

6.11.2020 – 31.12.2020

6.11.2020 – 26.11.2020 (Nordjylland).

24.12.2020

21.1.2021

24.12.2020

Bekendtgørelsen siger 8 måneder efter udløb af kompensationsperioden

Erhvervsstyrelsen har meldt ud fristen for ordningerne fra 30.8.2020 bliver 31.5.2021 og at den åbner jan 2021

Lønkompensation, tvangslukkede

1.1.202 – 31.1.2021

Ikke fastlagt

Ikke fastlagt

Kontoret er lukket fra 17. december 2020 kl. 15.00 til og med 3. januar 2021. Ved akut behov for hjælp, så ring 5657 9547 og indtal en besked med navn og tlf. nr. på vores telefonsvarer, så bliver I kontaktet inden for 24 timer.

Med håbet om et fortsat godt samarbejde i 2021 ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

 

Bent Pedersen

registreret revisor FSR

og personale.